Hong Kong / Macau – Itinerary


DOC PDF

HONG KONG
5D4N  Macao / Zhuhai / Shenzhen / Hong Kong HHZ-2
5D4N Macao / Zhuhai / Foshan / Panyu / Shenzhen / Hong Kong HIA-2
5D4N Macao / Zhuhai / Shenzhen / Hong Kong + Ngong Ping 260 HIB-2
4D3N Hong Kong HIE
4D3N Hong Kong  HIH
4D3N Hong Kong & Macao HII
5D4N Hong Kong + Ocean Park HIJ
4D3N Hong Kong / Shenzhen / Zhuhai / Macao HIK
4D3N Hong Kong / Shenzhen / Zhuhai / Macao + Chimelong Ocean Kingdom HIL
5D4N Hong Kong / Shenzhen / Zhuhai / Guangzhou CMU