Hong Kong / Macau – Itinerary


DOC PDF
HONG KONG
5D4N Hong Kong / Shenzhen / Zhuhai / Macau Tour HHT
5D4N  Macau / Zhuhai / Shenzhen / Hong Kong HHZ-2
4D3N Hong Kong HIE
4D3N Hong Kong / Macau HIF
5D4N Hong Kong / Shenzhen HIG
4D3N Hong Kong  HIH
4D3N Hong Kong & Macau HII
5D4N Hong Kong / Shenzhen / Zhuhai / Guangzhou CMU