Hong Kong / Macau – Itinerary


DOC PDF

HONG KONG
6D4N Guangzhou / Qingyuan / Shaoguan + Class Bridge CMS
5D4N Hong Kong / Shenzhen / Zhuhai / Guangzhou CMU-2
5D4N Macao / Zhuhai / Shenzhen / Hong Kong HHZ-3
5D4N Macao / Zhuhai / Shenzhen / Hong Kong HHZ-4
5D4N Macao / Zhuhai / Foshan / Panyu / Shenzhen / Hongkong HIA-3
6D4N Macao / Zhuhai / Shenzhen / Hong Kong + Ngong Ping 360 HIB-3
5D4N Macao + Hong Kong HII-2
5D4N Hong Kong / Macao + Disneyland HIN
5D4N Macao / Zhuhai / Shenzhen / Hong Kong + Chimelong Ocean Kingdom HIS
4D3N Macao / Zhuhai + Chimelong Ocean Kingdom HIT
4D3N Macao / Zhuhai HIU
5D4N Macao / Zhongshan / Zhuhai HIV
5D4N Macao / Zhuhai / Shunde / Shenzhen / Hong Kong HIW
5D4N Hong Kong / Macao / Disneyland HIX
5D4N Macao Discovery HIY