Japan – Itinerary


DOC PDF
JAPAN – OSAKA
6D4N Kobe / Kyoto / Nara JQQ
6D4N Osaka / Kyoto / Kanazawa / Kobe / Nagoya + Shirakawa-Go JBA
6D4N Osaka / Kyoto / Kanazawa / Nagoya + Shirakawa – Go JBA-2
JAPAN – TOKYO
6D4N Tokyo / Mt.Fuji / Hakone  JQS
6D4N Tokyo / Mt Fuji / Yokohama / Nikko  JAD
JAPAN – KYUSHU
7D5N Kyushu ~ Fukuoka / Nagasaki / Mount Aso / Beppu / Huis Ten Bosch JEA
7D5N Kyushu ~ Fukuoka / Nagasaki / Mount Aso / Beppu / Huis Ten Bosch JEB
JAPAN – HONSHU (TOKYO+OSAKA)
7D4N Osaka / Kobe / Kyoto / Toyohashi / Yokohama / MT. Fuji / Tokyo  JDB
8D5N Osaka / Nara / Kyoto / Toyohashi [Bullet Train] / Mt Fuji / Tokyo + Disneyland JDA
7D4N Osaka / Kyoto / Hakone / Tokyo + Disneyland JDD
7D5N Tokyo / Hakone / Mt Fuji / Kyoto*Shinkansen /Osaka JDH
7D5N Osaka / Kobe / Kyoto / Mt Fuji / Tokyo JDI
8D5N Osaka / Kobe / Kyoto / Mt Fuji / Tokyo JDJ
7D5N Osaka / Kobe / Kyoto / Mt Fuji / Tokyo JDK
7D4N Osaka / Shirakawa-Go / Tateyama Kurobe Alpine / Tokyo JDL
7D5N Nagoya / Shirakawa-Go / Tateyama Kurobe Alphine / Fuiji / Tokyo JDO
7D5N Osaka / Kobe / Kyoto / Hakone / Tokyo + Disneyland JDN
7D5N Osaka / Kobe / Kyoto / Hakone / Tokyo + Disneyland JDP
JAPAN – HOKKAIDO
6D4N Noboribetsu / Lake Toya / Otaru / Sapporo JPD-2
7D5N Noboribetsu / Lake Toya / Hakodate / Otaru / Sapporo JPE-2
6D4N ** Lavendar/ Sunflower Season ** (Noberibetsu / Lake Toya / Sounkyo / Otaru / Furano / Sapporo) JQA
7D5N ** Lavendar/Sunflower season ** (Noberibetsu / Lake Toya / Sounkyo / Otaru / Furano / Sapporo) JPZ
6D4N Noboribetsu / Lake Toya / Otaru / Sapporo JQN
6D4N Noboribetsu / Lake Toya / Otaru / Sapporo JCF
7D5N Noboribetsu / Lake Toya / Otaru / Sapporo JCD
6D4N Noboribetsu / Lake Toya / Otaru / Sapporo JCI
7D5N Hokkaido (Noboribetsu / Lake Toya /  Otaru / Sapporo) JPY
7D5N Hokkaido の Blossom Season (Shibazakura / Yamasakura / Tulip / Rape Flower) JCG
6D4N Hokkaido の Gateaux Kingdom Spa JCK
6D4N Hokkaido Autumn の Maple Leaf (Sounkyo / Noboribetsu / Lake Toya / Otaru / Sapporo) JCM
7D5N Eastern Hokkaido の Autumn (Ashikawa / Kitami /Abshiri / Shiretoko / Lake Akan/otaru/sapporo ) JCL
7D5N Winter Hokkaido のSki Fun (Asahikawa / Sounkyo / Otaru / Sapporo) JCN
7D5N Hokkaido ( Noboribetsu / Lake Toya / Niseko / Otaru / Sapporo) JCD-2