Full Package Tour

CHINA | SHANGHAI

Tour Program Tour Code Download
7D5N THE GLISTENING CHARM OF JIANGNAN SHANGHAI / JIAXING / HANGZHOU / SHAOXING / SUZHOU
More Detail<<
7D5N WONDERLAND OF SHANGHAI ~ JIANGNAN + DISNEYLAND SHANGHAI / SUZHOU / WUXI / HANGZHOU
More Detail<<
8D6N SHANGHAI/CHANGSHU-SHANGHU/SUZHOU/WUXI/HANGZHOU/WUZHEN XIZHA
More Detail<<
8D6N SHANGHAI DISNEYLAND+CHANGZHOU- JURASSIC DINOSAUR PARK /JINTAN-ORIENTAL SALT LAKE RESORT
More Detail<<
8D6N SHANGHAI DISNEYLAND / HANGZHOU / NANXUN / WUXI / SUZHOU / CHANGSHU
More Detail<<
8D6N SHANGHAI/ HANGZHOU/ WUZHEN WEST GATE/ XITANG ANCIENT TOWN (NO SHOPPING)
More Detail<<
8D6N SHANGHAI/JINTAN/WUXI/SUZHOU/WUZHEN/HANGZHOU
More Detail<<
8D6N SHANGHAI/ SUZHOU/ NANJING/ YANGZHOU/ WUXI/ HANGZHOU
More Detail<<
8D6N SHANGHAI/ SUZHOU/ YANGZHOU/ ZHENJIANG/ WUXI-FANTASY SNOW WORLD & NIAN HUA WAN
More Detail<<