8D6N ZHANGJIAJIE/CHANGSHA/CHANGDE/PHOENIX ANCIENT/FURONG TOWN (NON SHOPPING STOP)

Itinerary : CCU-2 Category : GD Standard